Breaking News

Хунтата ще ограбва всеки законно! Ето как няма да се зачитат световните и човешките права!

Хунтата ще ограбва всеки законно! Ето как няма да се зачитат световните и човешките права!
Почти без дебати, парламентът одобри предложените от правителството промени, според които арестът може да остане в тайна до 48 часа.

Ако задържаното лице пък е дете, властите имат законово право да не уведомяват родителите до 24 часа. За задържането ще бъде съобщавано на Държавната агенция за закрила на детето.

Поправките са в Наказателно-процесуалния кодекс.

Те обаче са прокарани през преходните и заключителните разпоредби на законопроект за промени в Наказателния кодекс, внесен от Министерския съвет, които беше приет днес на първо четене.

С проекта за промени в Наказателния кодекс се въвежда и понятието конфискация на “непряка облага”.

Текстовете предвиждат отнемане в полза на държавата на “пряка и непряка облага”, която е придобита чрез престъпна дейност. / dariknews.bg

Акад. Петър Иванов: ГЕРБаджиите измислиха още 4 начина за изнудване на бедните българи


Loading...

The site is not responsible for the written comments!


We do not have the resources to verify the information that reaches the editorial board and do not guarantee its authenticity, which is why, at the end of each article, its source is indicated unless it is copyrighted. This article may not be true, and any resemblance to real people and events may be accidental.