Breaking News

Велизар Енчев поиска с писмо до премиера незабавно освобождаване от длъжност на вицепремиера Валери Симеонов

Велизар Енчев поиска с писмо до премиера незабавно освобождаване от длъжност на вицепремиера Валери Симеонов

До
Г-н БОЙКО БОРИСОВ
Министър-председател на Република България

Уважаеми господин премиер,

Поводът за това писмо е публичното изявление на вицепремиера Валери Симеонов, направено в ефира на БНТ на 7 март 2018 година. В този ден господин Симеонов си позволи  многобройни обидни квалификации и опозоряващи твърдения срещу главата на Руската православна църква.

От гледна точка на международното право това е изключително грубо нарушение на принципа на международната вежливост.

Освен това подобни вулгарни изявления нанасят тежка обида на официален гост с висок ранг, като в същото време са срамни не само за ръководената от вас изпълнителна власт, но и за целия народ.

Поведението на Валери Симеонов може да се третира като несъответстващо на заеманата длъжност и като  несправяне със служебните задължения на вицепремиер на Република България.

Поради очевидната заплаха от уронване на престижа на Република България от това действие, налага се незабавното освобождаване от длъжност на вицепремиера Валери Симеонов и поднасяне на съответните извинения на държавно ниво.

Велизар Енчев
Доктор по международно право
Председател на Движение за радикална промяна
„Българската пролет“


Loading...

София
12 март 2018 г.

The site is not responsible for the written comments!


We do not have the resources to verify the information that reaches the editorial board and do not guarantee its authenticity, which is why, at the end of each article, its source is indicated unless it is copyrighted. This article may not be true, and any resemblance to real people and events may be accidental.