Breaking News

Борисов, Спиш ли спокойно? Сънуваш ли пенсионери, които ровят в кофите с боклук, за да се нахранят?

Борисов, Спиш ли спокойно? Сънуваш ли пенсионери, които ровят в кофите с боклук, за да се нахранят?
Спиш ли спокойно?

Сънуваш ли овце, кози и рози? Сънуваш ли майки с деца в инвалидни колички?

Сънуваш ли пенсионери, които ровят в кофите с боклук, за да се нахранят?

Сънуваш ли родители, които се чудят как да излекуват болните си деца?

Спи Кратунков спи, спокойствието ти е от млякото и месото на животните с чума,

така действат успокоително на предателите, но внимавай предателю

да не разгневиш Лъвът, който носим в кръвта и сърцата български, че ще се чудиш къде да се скриеш. / edinnabulgaria.site


Loading...

Виж още на Blife News

The site is not responsible for the written comments!


We do not have the resources to verify the information that reaches the editorial board and do not guarantee its authenticity, which is why, at the end of each article, its source is indicated unless it is copyrighted. This article may not be true, and any resemblance to real people and events may be accidental.