Breaking News

Бойко, полудя ли? Нашите закони няма да важат за джендър-проповедниците!

Бойко, полудя ли? Нашите закони няма да важат за джендър-проповедниците!
ТЯ РАБОТАТА МНОООГО ПО-ДЕБЕЛА БИЛА !

Не стига, че ще посягат на съзнанието и възпитанието на децата ни, ами и НЕ МОЖ ГИ ПИПНА !

Джендър проповедниците ще се ползват с ИМУНИТЕТ ?!?! и ЗАЩИТА ?!?
Нашите закони няма да важат за тях ?!?

С КАКЪВ АКЪЛ ЦАЧЕВА ГО Е ГЛАСУВАЛА ? МОЖЕ И ПРЕСТЪПНИК ДА ВЛЕЗЕ КАТО ДЖЕНДЪР ПРОПОВЕДНИК, полицията не може да го пипне !

Това НЕ Е КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖЕНИТЕ !

Това е ЖИВО ПОРОБВАНЕ ! Това е ПЪЛНО ПАДЕНИЕ !

В най- тъмните времена на робството изтръгвали децата от ръцете на майките, сега тези искат да ги откъснат духовно с промиване на мозъка.

НЯМА РАЗЛИКА !

Хора, СТЯГАЙТЕ СЕ ! НЕ ОТЛАГАНЕ ! Не резерви ! Пълно отхвърляне трябва !

ЧЕТЕТЕ И СПОДЕЛЯЙТЕ

ПРАВА НА ДЖЕНДЪР ПРОПОВЕДНИЦИТЕ

ЦИТАТ ОТ КОНВЕНЦИЯТА
“ 2 Членовете на GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения встраните, се ползват от следните ПРИВИЛЕГИИ и ИМУНИТЕТИ по време на изпълнение нафункциите си във връзка с подготовката и провеждането на посещенията в страните,при последващите действия и по време на пътуването във връзка с тези функции:

а ) ИМУНИТЕТ ОТ ЛИЧЕН АРЕСТ ИЛИ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА И ОТ КОНФИСКУВАНЕ !!! на личния багаж, и имунитет от всякакъв вид правни действия във връзка с техни устни
или писмени изказвания и всякакви действия, извършени от тях в служебнокачество;

б ОСВОБОЖДАВАНЕ от всякакви ограничения на свободното им движение при излизане от и влизане в страната им на местопребиваване, както и влизане в и излизане от страната, в която изпълняват функциите си, и от регистрация като
чужденци в страната, която посещават или през която преминават при
изпълнение на функциите си.

ТОЕСТ ! МОГАТ ДА ВЛИЗАТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА КАКТО И КОЛКОТО СИ ИСКАТ !

А това видяхте ли?! …….
УЛЕСНЕНИЯ ЗА МИТНИЧЕСКИ И ВАЛУТЕН КОНТРОЛ ?!?

3 По време на пътуванията, предприети при изпълнение на функциите им, членоветена GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения в страните, получават същите улеснения по отношение на митническия и валутния контрол катопредставителите на чуждестранни правителства на временна официална мисия.

4 Документите във връзка с оценката на изпълнението на Конвенцията, осъществявана
от членовете на GREVIO и другите членове на делегации, извършващи посещения в страните, са неприкосновени, доколкото засягат дейността на GREVIO. Не се допуска спиране или цензуриране на официалната кореспонденция на GREVIO или на официалните съобщения на членовете на GREVIO и другите членове на делегации,
извършващи посещения в страните.

5 За да се осигури на членовете на GREVIO и на другите членове на делегации, извършващи посещения в страните, пълна свобода на словото и пълна независимост при изпълнението на задачите им, имунитетът от правни действия във връзка с техни
устни или писмени изказвания и с всички техни действия в изпълнение на задачите им трябва да продължи да бъде предоставян дори и след приключването на мандата им
за изпълнение на тези задачи.“

БОЙКО, ПОЛУДЯ ЛИ ?!?!


Loading...

Любка Качакова, Фейсбук

The site is not responsible for the written comments!


We do not have the resources to verify the information that reaches the editorial board and do not guarantee its authenticity, which is why, at the end of each article, its source is indicated unless it is copyrighted. This article may not be true, and any resemblance to real people and events may be accidental.